[1]
D. Libionka, „Lokalne struktury Narodowych Sił Zbrojnych wobec ukrywających się Żydów w świetle powojennych materiałów śledczych i procesowych – przypadek powiatów miechowskiego i pińczowskiego”, ZZSiM, nr 16, s. 278-213, grudz. 2020.