[1]
A. Sitarek, „W obliczu «trudnej konieczności». Administracja żydowska getta łódzkiego wobec wsiedleń Żydów z Rzeszy i Protektoratu (październik–listopad 1941 r.)”, ZZSiM, nr 8, s. 331-347, grudz. 2012.