[1]
J. . Leociak, „O nadużyciach w badaniach nad doświadczeniem Zagłady”, ZZSiM, nr 6, s. 9-19, grudz. 2010.