[1]
N. . Cieślińska-Lobkowicz, „Losy mienia kulturalnego polskich Żydów w okresie okupacji hitlerowskiej i w pierwszych latach powojennych”, ZZSiM, nr 6, s. 87-116, grudz. 2010.