[1]
Z. . Schnepf-Kołacz, „«Na ciechańskiej plebanii». Historia ocalenia Zofii Trembskiej. Studium przypadku”, ZZSiM, nr 6, s. 232-252, grudz. 2010.