[1]
M. . Janczewska, „Jak blisko można podejść do umarłych? Daniel Mendelsohn, Zagubieni. W poszukiwaniu sześciorga spośród sześciu milionów, przeł. Piotr Szymor, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008”, ZZSiM, nr 6, s. 311-314, grudz. 2010.