[1]
S. Obirek, „Problem: Idith Zertal, Naród i śmierć. Zagłada w dyskursie i polityce Izraela, przeł. Jan Maria Kłoczowski, Universitas, Kraków 2010”, ZZSiM, nr 6, s. 357-361, grudz. 2010.