[1]
E. Mork, „Badania nad Zagładą w Skandynawii ”, ZZSiM, nr 6, s. 387-390, grudz. 2010.