[1]
L. . Joly, „Antysemityzm i denuncjowanie Żydów we Francji podczas drugiej wojny światowej”, ZZSiM, nr 7, s. 123-143, grudz. 2011.