[1]
J. . Tokarska-Bakir, „Proces Tadeusza Maja. Z dziejów oddziału AL «Świt» na Kielecczyźnie”, ZZSiM, nr 7, s. 170-209, grudz. 2011.