[1]
K. Grzybowska, „„Rowy leśne” i miejsca, których «w ogóle nie ma». Harcerski Alert Zwycięstwa 1965 jako przyczynek do badania pamięci o Zagładzie”, ZZSiM, nr 18, s. 440-461, mar. 2023.