[1]
E. Koźmińska-Frejlak, „A Testimony of Silence… Interview with Jerzy Lewiński, a former functionary of the Order Service in the Warsaw ghetto”, ZZSiM, s. 317-352, grudz. 2008.