[1]
J. Kowalska-Leder, „Fetyszyzacja autentyczności – casus muzeum-miejsca pamięci”, ZZSiM, nr 17, s. 73-98, grudz. 2021.