[1]
J. Borowicz, „Co widać zaraz po wojnie? Zapomniane obrazy Zagłady z lat czterdziestych”, ZZSiM, nr 17, s. 202-228, grudz. 2021.