[1]
A. Haska, „«Choć klimat jest dobry…» Polscy Żydzi internowani na Jamajce w latach 1942–1945 ”, ZZSiM, nr 17, s. 295-309, grudz. 2021.