[1]
M. . Janowski, „Polskie obozy śmierci i polskie dobre imię”, ZZSiM, nr 14, s. 491-495, grudz. 2018.