[1]
P. M. Majewski, „Recenzja: Anna Hájková, The Last Ghetto. An Everyday History of Theresienstadt, New York: Oxford University Press, 2020, 364 s. ”, ZZSiM, nr 18, s. 669-672, mar. 2023.