Schnepf-Kołacz, Z. „In a Ciechania Presbytery The Story of Saving Zofia Trembska. A Case Study”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr Holocaust Studies and Materials, listopad 2010, s. 363-8, doi:10.32927/ZZSiM.137.