Grabowski, J. „Tadeusz Tomasz Krasnodębski, Policjant Konspiratorem. Szesnaście Lat Na Muszce Gestapo I Bezpieki [Policeman-Conspirator. Sixteen Years on a Sight of Gestapo and State Security]”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr Holocaust Studies and Materials, listopad 2010, s. 483-9, doi:10.32927/ZZSiM.144.