Leociak, J. „ Literatura Dokumentu Osobistego Jako źródło Do Badań Nad Zagładą Żydów (Rekonesans Metodologiczny)”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr 1, grudzień 2005, s. 11-31, doi:10.32927/ZZSiM.145.