Krzywiec, G. . „O Faszyzmie W Wersji Polskiej I Jego Nieoczywistych Dziejach Raz Jeszcze (na Marginesie książki Szymona Rudnickiego Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny)”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr 15, grudzień 2019, s. 633-52, doi:10.32927/ZZSiM.2020.15.26.