Kowalska-Leder, J. „«Coraz to Nowe żądania, Coraz to Nowe grymasy» – Relacja władzy I podporządkowania między Polakami a Żydami W kryjówkach Po Aryjskiej Stronie”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr 12, listopad 2016, s. 209-41, doi:10.32927/ZZSiM.413.