Ferenc-Piotrowska, M. „«Ma Ono Na Twarzy Grymas dojrzałego I Gorycz Pokrzywdzonego […] – Nie Ma dzieciństwa». Przemiany ról Dzieci W Rodzinie W Getcie Warszawskim”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr 11, grudzień 2015, s. 347-76, doi:10.32927/ZZSiM.476.