Janczewska, M. . „Jak Blisko można podejść Do umarłych? Daniel Mendelsohn, Zagubieni. W Poszukiwaniu sześciorga spośród sześciu milionów, przeł. Piotr Szymor, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr 6, grudzień 2010, s. 311-4, doi:10.32927/zzsim.743.