Polit, M. . „Kronika Getta łódzkiego /Litzmannstadt Getto, Oprac. Julian Baranowski, Krystyna Radziszewska, Adam Sitarek, Michał Trębacz, Jacek Walicki, Ewa Wiatr, Piotr Zawilski, Archiwum Państwowe W Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, T. 1–5”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr 6, grudzień 2010, s. 337-8, doi:10.32927/zzsim.754.