Lenarczyk, W. „Besatzung, Kollaboration, Holocaust. Neue Studien Zur Verfolgung Und Ermordung Der europäischen Juden [Okupacja, Kolaboracja, Holokaust. Nowe Studia Na Temat prześladowań I Wymordowania Żydów europejskich], Red. Johannes Hürter, Jürgen Zaruski, München 20”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr 6, grudzień 2010, s. 351-6, doi:10.32927/zzsim.758.