Mazurek, J. ., i A. Skibińska. „“Barwy Białe” on Their Way to Aid Fighting Warsaw. The Crimes of the Home Army Against the Jews”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr Holocaust Studies and Materials, luty 2013, s. 433-80, doi:10.32927/zzsim.827.