Koźmińska-Frejlak, E. „A Testimony of Silence… Interview With Jerzy Lewiński, a Former Functionary of the Order Service in the Warsaw Ghetto”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, grudzień 2008, s. 317-52, doi:10.32927/ZZSiM.87.