Kowalska-Leder, J. „Fetyszyzacja autentyczności – Casus Muzeum-Miejsca pamięci”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, nr 17, grudzień 2021, s. 73-98, doi:10.32927/zzsim.872.