Grabowski, Jan. „Havi Dreifuss, Relations Between Jews and Poles During the Holocaust. The Jewish Perspective, Jerusalem: Yad Vashem, 2017, 304 S.”. Zagłada Żydów. Studia i Materiały, no. 14 (grudzień 20, 2018): 679-682. Udostępniono grudzień 8, 2023. https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/104.