Leociak, Jacek. „Censorship Keeping Guard over the Church. Krystyna Modrzewska’s Censored Memoir”. Zagłada Żydów. Studia i Materiały, no. Holocaust Studies and Materials (listopad 30, 2010): 289-311. Udostępniono grudzień 4, 2023. https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/133.