Grabowski, Jan. „Tadeusz Tomasz Krasnodębski, Policjant Konspiratorem. Szesnaście Lat Na Muszce Gestapo I Bezpieki [Policeman-Conspirator. Sixteen Years on a Sight of Gestapo and State Security]”. Zagłada Żydów. Studia i Materiały, no. Holocaust Studies and Materials (listopad 30, 2010): 483-489. Udostępniono kwiecień 19, 2024. https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/144.