Grabowski, Jan. „Hunting down Emanuel Ringelblum. The Participation of the Polish Kriminalpolizei in the ‘Final Solution of the Jewish Question”. Zagłada Żydów. Studia i Materiały, no. Holocaust Studies and Materials (grudzień 6, 2017): 11-41. Udostępniono grudzień 8, 2023. https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/703.