Grabowski, Jan. „Propaganda antyżydowska W Generalnej Guberni, 1939–1945”. Zagłada Żydów. Studia i Materiały, no. 6 (grudzień 30, 2010): 117-158. Udostępniono grudzień 1, 2022. https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/711.