Cuber-Strutyńska, Ewa. „Witold Pilecki. Confronting the Legend of the “volunteer to Auschwitz””. Zagłada Żydów. Studia i Materiały, no. Holocaust Studies and Materials (grudzień 6, 2017): 281-301. Udostępniono styczeń 28, 2023. https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/720.