Skibińska, Alina, i Joanna Tokarska-Bakir. „“Barabasz” and the Jews: From the History of the “Wybraniecki” Home Army Partisan Detachment”. Zagłada Żydów. Studia i Materiały, no. Holocaust Studies and Materials (luty 20, 2013): 13-78. Udostępniono lipiec 17, 2024. https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/781.