Grabowski, Jan, i Barbara Engelking. „Warsaw Jews Expelled from Switzerland to the General Government”. Zagłada Żydów. Studia i Materiały (grudzień 1, 2008): 355-364. Udostępniono marzec 24, 2023. https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/88.