1.
Journal E, Grabowski J. From the editors. ZZSiM [Internet]. 1 grudzień 2010 [cytowane 2 kwiecień 2023];(Holocaust Studies and Materials):7-8. Dostępne na: https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/119