1.
Leociak J. Censorship Keeping Guard over the Church. Krystyna Modrzewska’s Censored Memoir. ZZSiM [Internet]. 30 listopad 2010 [cytowane 14 czerwiec 2024];(Holocaust Studies and Materials):289-311. Dostępne na: https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/133