1.
Grabowski J. Tadeusz Tomasz Krasnodębski, Policjant konspiratorem. Szesnaście lat na muszce Gestapo i bezpieki [Policeman-Conspirator. Sixteen years on a sight of Gestapo and State Security]. ZZSiM [Internet]. 30 listopad 2010 [cytowane 14 czerwiec 2024];(Holocaust Studies and Materials):483-9. Dostępne na: https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/144