1.
Leociak J. Literatura dokumentu osobistego jako źródło do badań nad Zagładą Żydów (Rekonesans metodologiczny). ZZSiM [Internet]. 1 grudzień 2005 [cytowane 27 listopad 2021];(1):11-3. Dostępne na: https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/145