1.
Libionka D. Lokalne struktury Narodowych Sił Zbrojnych wobec ukrywających się Żydów w świetle powojennych materiałów śledczych i procesowych – przypadek powiatów miechowskiego i pińczowskiego. ZZSiM [Internet]. 15 grudzień 2020 [cytowane 27 maj 2024];(16):278-13. Dostępne na: https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/684