1.
Engelking B. “Germans have killed our Jews, so we’re getting rid of them.” The case of Edward Toniakiewicz. ZZSiM [Internet]. 6 grudzień 2017 [cytowane 25 czerwiec 2024];(Holocaust Studies and Materials):401-20. Dostępne na: https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/729