1.
Cieślińska-Lobkowicz N. The Jewish Biblia Pauperum. ZZSiM [Internet]. 6 grudzień 2017 [cytowane 9 grudzień 2021];(Holocaust Studies and Materials):521-30. Dostępne na: https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/737