1.
Kirshenblatt-Gimblett B. POLIN Museum’s Core Exhibition: A Response. ZZSiM [Internet]. 6 grudzień 2017 [cytowane 2 grudzień 2023];(Holocaust Studies and Materials):549-64. Dostępne na: https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/741