1.
Kowalska-Leder J. The Omnipresence of the Righteous. ZZSiM [Internet]. 6 grudzień 2017 [cytowane 8 grudzień 2023];(Holocaust Studies and Materials):596-60. Dostępne na: https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/751