1.
Skibińska A, Tokarska-Bakir J. “Barabasz” and the Jews: From the history of the “Wybraniecki” Home Army Partisan Detachment. ZZSiM [Internet]. 20 luty 2013 [cytowane 1 październik 2023];(Holocaust Studies and Materials):13-78. Dostępne na: https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/781