1.
Libionka D, Skibińska A. “I swear to fight for a free and mighty Poland, carry out the orders of my superiors, so help me God.”Jews in the Home Army. An Episode from Ostrowiec Świętokrzyski. ZZSiM [Internet]. 1 grudzień 2008 [cytowane 28 wrzesień 2023];:235-69. Dostępne na: https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/82