1.
Mazurek J, Skibińska A. “Barwy Białe” on their Way to Aid Fighting Warsaw. The Crimes of the Home Army against the Jews. ZZSiM [Internet]. 20 luty 2013 [cytowane 28 marzec 2023];(Holocaust Studies and Materials):433-80. Dostępne na: https://www.zagladazydow.pl/index.php/zz/article/view/827