Kontakt

Zagłada Żydów. Studia i Materiały / Holocaust Studies and Materials
pismo Centrum Badań nad Zagładą / Journal of the Polish Center for Holocaust Research
ul. Nowy Swiat 72
00-330 Warszawa
POLAND

Wydawca / Publisher
Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów
stowarzyszenie@holocaustresearch.pl

Główna osoba do kontaktu

Sekretariat redakcji / Secretary of the editorial board: Justyna Majewska

Wsparcie techniczne

Redakcja / Editorial board